Beleidsplanning voor omgeving – reflecties vanuit een ruimtelijk beleidsperspectief (2018-2019)

Hans Leinfelder (P.PUL, KU Leuven)

Parallel aan de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), maakt het Departement Omgeving-Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning werk van inhoudelijke verkenningen, in de vorm van expertenopdrachten, die moeten resulteren in beleidsvoorstellen. Deze kunnen eventueel in de legislatuur 2019-2024 doorwerking krijgen in het omgevingsbeleid. Een van de verkenningen heeft betrekking op de mogelijkheden om de processen beleidsplanning voor ruimte en milieu te laten evolueren naar een geïntegreerd proces van omgevingsbeleidsplanning.