Veranderingsprocessen en hun ruimtelijke impact (2018-2019)

H. Leinfelder (ondersteuning door P.PUL), E. De Vrij, R. Houthaeve, E. Matthyssen, S. Van Rompuy & O. Vercleyen (Sweco)

Het opzet van dit onderzoeksproject voor het Departement Omgeving-Vlaams Planbureau voor Omgeving is eerder verkennend en kwalitatief. Enerzijds wil het project inzicht krijgen in de manier waarop hedendaagse trends leiden tot veranderingen in ons ruimtegebruik en aan de hand van welke indicatoren deze veranderingen gemeten kunnen worden. Daarnaast wil het project nagaan hoe de huidige trends zich verhouden tot de strategische doelstellingen uit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: zijn het ontwikkelingen die vanuit het BRV niet gewenst zijn, of zijn het juist ontwikkelingen die nu al bijdragen aan het realiseren van de deze doelstellingen. In dit laatste geval wordt onderzocht wat moet er gedaan worden om deze trends te ondersteunen en te faciliteren. Ten slotte wil het project concrete strategieën uitwerken die helpen om de doelstellingen uit het beleidsplan te realiseren.