Stedelijke landbouwparken in Vlaanderen (2018)

H. Leinfelder (intern klankbord door P.PUL), M. Crivits, E. Rogge & E. Vanempten (ILVO), F. Nevens (UGent)

Een ‘stedelijk landbouwpark’ is een potentieel sterk concept om de noodzakelijke (her)verbinding tussen steden en nabij plattelandsregio’s te realiseren, met landbouwactiviteiten en productie van voeding als verbindend ‘object’. Vragen die zich hierbij onder meer stellen zijn de volgende: Kan landbouw functioneren als wezenlijk onderdeel van een stedelijk programma? Hoe kunnen we een stedelijk landbouwlandschap werkbaar vormgeven? Wat zijn in Vlaanderen de mogelijkheden voor deze benadering van ‘stedelijke landbouwparken’? Dit verkennend onderzoek, in de vorm van een expertenopdracht voor het Departement Omgeving-Beleids- en Juridische Ontwikkeling, zet voornamelijk in op de volgende centrale vraag: hoe kan men ‘park’ en ‘landbouwproductie’ met elkaar integreren in de specifieke Vlaamse context, zodat de nodige synergiën tussen stad en platteland, consument en producent, stedeling en landbouwer, effectief ontstaan?