RuimteRapport – mentor van systemisch hoofdstuk (2017-2018)

Hans Leinfelder (P.PUL), Departement Omgeving-Vlaams Planbureau voor Omgeving

Het Departement Omgeving-Vlaams Planbureau voor Omgeving ontwikkelde het eerste Ruimterapport (RURA). Het is een lijvig naslagwerk over de Vlaamse ruimte in kaart, beeld en tekst. Het verzamelen en ontsluiten van informatie over de toestand van de ruimte in Vlaan­deren maakt het mogelijk om ruimtelijke ordening als een volwaardige partner te laten functioneren in het samen­spel van beleidsdomeinen. In het afsluitende hoofdstuk ‘Ruimte voor integratie’ wordt niet zozeer vertrokken vanuit een bepaalde thematische invalshoek, maar komen vier ruimtelijke integratoren aan bod die inherent een of meerdere thema’s verbinden: “bebouwd weefsel”, “verweving”, “leegstand, hergebruik en transformaties” en “(omgevings)kwaliteit”. P.PUL ondersteunde het Departement Omgeving als mentor bij het uitwerken en inhoudelijk vormgeven van dit hoofdstuk.