Operatie Open Ruimte: samen naar een ‘Open Ruimte Beweging’ (2018-2019)

H. Leinfelder (P.PUL, KU Leuven), J. Declerck & B. Vandemoortel (AWB), M. Claeys & Y. Jacobs (Voorland), B. Gellynck (1010a)  

Dit project ambieert het doorgroeien van het initiatief ‘Open Ruimte Plat­form’, met een beperkt aantal sleutelactoren, naar een breed gekend en gedragen ‘Open Ruimte Beweging.’ Het vormt daarbij het derde luik van een traject dat in 2013 startte met het ‘Open Ruimte Offensief’. De ‘Open Ruimte Beweging’ is geen tradi­tionele beweging in de betekenis van ‘belangenvereniging’. De dynamiek die dit project beoogt, zet de juiste toon voor de grootste uitdaging van deze tijd: het vinden en ontwikkelen van draagvlak, de partnerschappen en de (telkens aan de specifieke gedeel­de opgaven en ambities gekoppelde) methode om de opgaves die voor ons liggen, en de doelen die we hebben gesteld, te koppelen aan een hande­lingsperspectief, aan actie en dyna­miek op het terrein. Doel van dit project is het opzetten van een werking die een omgeving vormt voor het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe methodieken, waardoor tegelijk ook (binnen de ver­schillende disciplines en rollen) eigen expertises kunnen worden ontwikkeld.