Open Ruimte Platform: samen naar een transitie in de gebiedsgerichte werking (2015-2018)

H. Leinfelder (P.PUL, KU Leuven), M. Claeys (Voorland), J. Declerck, T. Segers & B. Vandemoortel (AWB)

De Vlaamse Landmaatschappij, het Departement Omgeving, de VVSG en de VVP richtten in 2014 het Openruimteplatform op, met de bedoeling (beleids)expertise te ontwikkelen over verbanden en samenwerking binnen de Vlaamse open ruimte. Binnen het Openruimteplatform reflecteren verschillende overheden en middenveldorganisaties samen over tendensen, potenties en uitdagingen voor de Vlaamse open ruimte. Ze formuleren ook beleidsaanbevelingen, uitgaande van een testtraject met vier praktijkcases en een leertraject dat door P.PUL werd gecoördineerd. In dit leertraject werden vier bestaande innovatieve praktijken in intervisies samengebracht. Daarnaast werden 21 nieuwe actoren, lees burgerinitiatieven, in de open ruimte bevraagd.