Omgevingsdenken in de praktijk (2018-2019)

Hans Leinfelder (P.PUL), Wouter Bervoets, Clemens de Olde & Bart Van Herck (Idea Consult)

Dit onderzoeksproject voor het Departement Omgeving-Vlaams Planbureau voor Omgeving kadert in het groeien naar een volwaardig en ambitieus omgevingsbeleid in Vlaanderen. Significante stappen in de voorbije jaren waren o.a. de fusie van de departementen en beleidsdomeinen Ruimte en Leefmilieu en het introduceren van de omgevingsvergunning. Maar een volwaardig Omgevingsbeleid dient breder invulling te krijgen (met o.a. ook mobiliteit, erfgoed, toerisme, etc binnen de scope) en ook dieper in te werken. Binnen dit project wordt het ‘omgevingsdenken’ toegepast op drie cases: verdichting en verweving van functies, energieopwekking en/of buffering als nabestemming voor ontgonnen ontginningsgebieden, en locatiekeuze voor voorzieningen. Elke case wordt in twee stappen geanalyseerd (verkenning en verdieping). In een laatste onderdeel worden conclusies geformuleerd voor het toekomstig omgevingsbeleid.