Evaluatiestudie volkstuinen (2019-2020)

Hans Leinfelder (ondersteuning door P.PUL), Marjolijn Claeys & Els Terryn (Voorland)

De voorbije jaren investeerde de Vlaamse overheid ongeveer 2 miljoen euro voor de inrichting van meer dan 160 volkstuinen. Volkstuinen spelen immers een belangrijke rol in het leven van mensen die willen tuinieren maar zelf over weinig buitenruimte beschikken. Bovendien zijn volkstuinparken ook sociale ontmoetingsplaatsen, zetten ze aan tot een gezondere levensstijl en zorgen ze voor natuurbeleving in de stad. Om de inrichting van volkstuinparken te ondersteunen organiseert de Vlaamse Landmaatschappij sinds 2012 een reeks projectsubsidies voor het duurzaam en innovatief aanleggen, inrichten en beheren van volkstuinen. Dit onderzoeksproject voert in opdracht van VLM een evaluatie uit van deze projectsubsidie.