Discriminatie, toegankelijkheid en betaalbaarheid op de huurwoningmarkt in Mechelen.

Pieter-Paul Verhaeghe (VUB), Jana Verstraete (P.PUL), Diederik Vermeir (UAntwerpen) & Pascal De Decker (P.PUL)

Het onderzoek brengt de toegankelijkheid van de private huurwoningmarkt in Mechelen in kaart. We bekijken in welke mate verschillende personen op basis van hun etnische afkomst, inkomensbron en gezinssituatie geconfronteerd worden met een ongelijke toegang tot de huurmarkt. We zoeken ook naar de achterliggende oorzaken en mechanismen van deze ongelijke behandeling.

We steunen daarvoor op een combinatie van technieken. We bekijken ten eerste de toegang tot de huurmarkt en de keuze voor een huurder vanuit een juridische bril. Daarna brengen we de omvang en de samenstelling van het woningaanbod in Mechelen in kaart via webscraping op Immoweb en Zimmo. Vervolgens gaan we aan de hand van correspondentietesten bij 1.303 huuradvertenties na in welke mate particuliere verhuurders en vastgoedmakelaars in Mechelen discrimineren tijdens de contactfase van het verhuurproces. Tot slot bevragen we particuliere verhuurders, vastgoedmakelaars, huurders en ondersteunende organisaties met kwalitatieve diepte-interviews en focusgroepen over het bestaande huuraanbod, het proces van selecteren van een huurder en het bredere Mechelse en Vlaamse woonbeleid.

 

KEYWORDS

Discriminatie, betaalbaarheid, toegankelijkheid, private huurmarkt, Mechelen