BWMSTR-label ‘Ruimte voor sloop’ (2018-2019)

J. Bergers, H. Leinfelder, B. Notteboom & B. Wyckaert (P.PUL), R. Joye & S. Van Damme (HoGent-KASK)

Tegen 2050 wil de Vlaamse regering ook de bestaande verharding in de open ruimte met minstens een vijfde terugdringen. Verharding doet zich voor wanneer de bodem bedekt wordt met artificiële, ondoorlatende materialen (woningen, wegen, constructies, …) waardoor essentiële ecologische processen worden belemmerd. Dit BWMSTR-label werkte reeds sinds 2017, parallel aan de betonstop, aan een bewustwording over de maatschappelijke meerwaarde van het slopen van gebouwen, constructies of verharde oppervlakken. Door eerst te focussen op leegstaande, on- of ondergebruikte elementen in de open ruimte, wordt behoedzaam aan een maatschappelijk draagvlak voor sloop gebouwd.

Expo Ruimte voor sloop