BWMSTR-label ‘Inspire to expire’ (2019-2020)

Pascal De Decker & Hans Leinfelder (P.PUL, KU Leuven), Tom Coppens & Guy Vloebergh (UA)

Vlaanderen kampt met een overaanbod aan bouwgronden die circa 45 jaar geleden werden bestemd in de gewestplannen. Wanneer deze 40.000 ha bebouwd wordt, zal de versnippering van onze open ruimte nog verder toenemen en zullen maatschappelijke kosten oplopen. De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen pleit dan ook terecht voor een consolidatie van het ruimtebeslag in 2040, in de populaire media gekend als de “betonstop”. In De Standaard van 8 oktober 2018 lanceerden Coppens en Vloebergh het voorstel gelanceerd: om het gewestplan te laten vervallen buiten de stedelijke gebieden binnen een periode van 3 jaar. Het BWMSTR-label biedt een kans om juristen, planners en vastgoedeconomen rond de tafel te brengen en de impact en haalbaarheid van het voorstel grondig te bediscussiëren.