Woonwensen en verhuisdynamieken van personen met een beperking (2020-2021)

Emma Volckaert, Elise Schillebeeckx & Pascal De Decker (P.PUL, KU Leuven), Steunpunt Wonen

Over de woonsituatie van personen met een beperking is relatief weinig bekend: ze verdwijnen achter de vele cijfers in grootschalig woononderzoek of komen zelden expliciet aan bod in kwalitatief woononderzoek. Nochtans heeft deze groep heel specifieke noden. Net zoals in de ouderenzorg en (ook de geestelijke gezondheidszorg) is er in de gehandicaptenzorg een evolutie naar vermaatschappelijking van de zorg. Ook deze mensen wensen zo zelfstandig mogelijk, in een buurt te wonen. Maar hoe dient dit vertaald te worden in het woonbeleid? Waar heeft deze groep nood aan, wat is een aangepaste woonvorm volgens hun perspectief? Welke ervaring hebben ze met het zoeken naar een aangepaste woonvorm? Wat zien zij als hun toekomstige woonsituatie? Wat is er nodig om hun woonsituatie te ondersteunen? We combineren hiervoor literatuurstudie met kwalitatief onderzoek.