Vooronderzoek stadsvernieuwingsprojecten Sluizeken-Tolhuis-Ham en Bloemekenswijk (Gent) (2021-2022)

Hans Leinfelder, Jan van Hoof (KU Leuven), Michiel Dehaene, Charlotte Prové & Griet Roets (UGent) i.k.v. Stadsacademie Gent

De opdracht omvat het aanleveren van expertise vanuit de Stadsacademie in het kader van stadsvernieuwingstrajecten, waaronder de op te starten stadsvernieuwingsprogramma’s voor de wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham en de Bloemekenswijk.