Trajectteam integratie regelgeving ruimte en milieu (2021-2022)

Hans Leinfelder, Geert Van Hoorick, Hendrik Schoukens en Tom De Waele (UGent), Bram Vandromme (advocaat)

Het Departement Omgeving – Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning van de Vlaamse overheid wenst op basis van resultaten van vroegere beleidsverkenningen stappen zetten om de regelgeving voor de fysieke leefomgeving verder te integreren. De stip op de horizon is een volledig geïntegreerd en coherent omgevingsrecht voor Vlaanderen. In de Vlaamse context lijkt het aangewezen de integratie van de regelgeving te beschouwen als een groeitraject dat voortbouwt op eerdere verwezenlijkingen zoals het decreet complexe projecten, het omgevingsvergunningsdecreet en het decreet integratie plan-MER-RUP. Het traject ontwikkelt een lange termijnperspectief voor omgevingsrecht in Vlaanderen en creëert hiervoor een draagvlak bij de eindgebruikers.