Ondersteuningsopdracht Openruimteplatform (2021-2023)

Hans Leinfelder (ondersteuning door P.PUL), Architecture Workroom Brussels, Voorland, VITO, Endeavour, GroenLAB

Een eerste spoor richt zich op de ondersteuning en begeleiding van de programma’s. Het consortium evalueert de werking van het Open Ruimte Platform en zet de methodiek van reflexieve monitoring en evaluatie op in het tweede spoor. Het derde spoor is een inhoudelijk onderzoekspoor en vormt de backoffice van het Open Ruimte
Platform. Het vierde spoor is gericht op de constructie van een echte community werking met een sterk online platform dat in staat is alle “oogst- en deelnoden” van het Open Ruimte Platform te vervullen.