Diversiteitsbarometer Huisvesting

A&OW (KU Leuven), IPSOS, LEMA (ULiège), HIVA (KU Leuven) & P.PUL

De Diversiteitsbarometer Huisvesting biedt inzicht in discriminatie op de publieke en private huurmarkt in België. Dankzij een mix aan onderzoeksmethoden, reikt het statistische en kwalitatieve informatie aan over discriminatie en de mechanismen die erachter zitten.

De barometer heeft aandacht voor acht verschillende discriminatiegronden, namelijk geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid en levensbeschouwing of geloof.