DieGem – Solidariteit in Diversiteit (2013-2016)

OASeS (UAntwerpen), Laboratorium voor Educatie en Samenleving (KU Leuven), Afdeling Geografie (KU Leuven), Fac. Mens en Welzijn (HoGent), Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies (UGent), Architectuur en Maatschappij (KU Leuven) & P.PUL

DieGem zoekt naar innovatieve vormen van solidariteit in diversiteit. Anders dan bij heersende en structurele vormen van solidariteit binnen de context van een natiestaat, zoekt het project naar nieuwe vormen van solidariteit op plaatsen waar mensen van diverse afkomst elkaar tegenkomen: op de werkvloer, in de woonomgeving, op school, in de sportclub, het jeugdhuis, enz. De hypothese luidt dat de betrokkenen op deze plaatsen leren omgaan met culturele diversiteit en aangezet worden om burgerschapspraktijken op te zetten die leiden tot innovatieve vormen van solidariteit in diversiteit.

Het interdisciplinaire team onderzoekt deze hypothese in 32 verschillende case studies, verspreid over de maatschappelijke velden werken, leren, wonen en vrije tijd. Er wordt zowel retrospectief als actie-onderzoek uitgevoerd.